Britta


Afbeelding invoegen
 


'Zo verandert de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen
in overeenstemming met onze gevoelens
en zo zien we daarin toverkracht en schoonheid,
terwijl deze zich in werkelijkheid in onszelf bevinden'

Kahlil Gibran


 

 
Het schilders palet
 
In 1983 ben ik afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten 'Minerva' te Groningen.
Daarnaast heb ik een pedagogisch didactische opleiding voor kunstenaars gevolgd en in 1984  mijn diploma behaald.
Als Academisch opgeleide beeldend kunstenaar kan ik zodoende deze gedegen kennis en vaardigheden delen met anderen.

De drijvende kracht achter mijn beeldende werk is de intentie schilderkunst terug te brengen naar de essentie van schoonheid, betovering, tijdloosheid en mystiek.
Het verborgene dat achter de vorm ligt, het onzichtbare zichtbaar en voelbaar te maken.
 
Het werkt als een uitwisseling van energie en informatie tussen de onzichtbare en zichtbare werelden.

Het schilderen is mijn manier om het Licht en de Levenskracht te her-inneren, toe te (kunnen) laten en tot uitdrukking te brengen.

De grote uitdaging is het levensmysterie op deze manier te benaderen.
Niet alleen tijdens het proces van het schilderen zelf, maar als een manier het levenspad te bewandelen.


In het samenbrengen van het werken met Tachyon energie, de Quantum-Touch®, OMR en mijn beeldende werk ligt mijn passie besloten. Dit met elkaar te verbinden om uiteindelijk mezelf en anderen te mogen inspireren tot het tot expressie brengen van de eigen 'Levenskunst'.

 Het energetisch palet

Jezelf (creatief) uitdrukken is niets anders dan de Levensenergie en dat wat je in wezen bent te laten stromen en tot uitdrukking te brengen.
Maar dat is juist de kunst!
Vanuit vreugde en vitaliteit, je kracht te leven en alles vrij te laten stromen. Te leven vanuit de eigen unieke scheppingskracht en schoonheid.

Om dát wat er tussen het vrije stromen en tot expressie brengen van jouw levensenergie - jouw essentie, staat, op te lossen en te transformeren zijn er verschillende 'tools' die tot onze beschikking staan.
Als gecertificeerd Quantum-Touch® practitioner, eyeYOGA instructor, en Tachyon Holistic Wellness practitioner is dit het palet aan mogelijkheden dat ik aan kan bieden.